Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Konzultace a kurzy

Potřebujete si doplnit znalosti? Přihlašte se na kurz.

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklad pro vývoj? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem webu? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete nový web? Poraďte se s odborníkem.

Kurzy

Poznámka: Kurzy nyní aktivně nevedu z důvodu orientace na analýzu a vývoj webových aplikací.

KÓD

Psaní krásného kódu

 

Na kurzu psaní krásného kódu se naučíte jak psát přehledný, srozumitelný a udržovatelný kód. Kurz je obecný, nezáleží na tom, jestli píšete v Javě nebo PHP, objektově nebo funkcionálně. Kurz vychází především z praktických zkušeností při vývoji webů, kdy jsem se mnohokrát dostal k příšernému kódu a díky tomu jsem se jej naučil psát lépe. Součástí kurzu je velké množství ukázek, cvičení a zkušeností autora. Konkrétní kurz bude přizpůsoben účastníkům, je možné například projít vlastní kód.

Náplň kurzu:

 • Proč psát krásný kód.
 • Názvy a pojmenování v kódu.
 • Strukturování kódu.
 • Návrh funkcí a metod.
 • Komentáře versus kód.
 • Formátování a organizace.

Kurz je určen pro programátory s alespoň základními znalostmi (proměnné, podmínky, funkce, objekty).

Orientační délka kurzu je 3 hodiny / 2 hodiny v individuální verzi.

SQL

Jazyk SQL I

 

Kurz Jazyk SQL I je určen pro začátečníky a zaměřuje se na dotazování na data v existující databázi. Kurz vychází ze zkušeností autora s používáním databází pro webové aplikace. Součástí kurzu je množství praktických ukázek a cvičení. Příklady jsou pro databáze MariaDB a MySQL, tedy nejpoužívanější databáze pro weby. Kurz Jazyk SQL I je organizován jako workshop pro malou skupinu lidí s možností přizpůsobení účastníkům.

Náplň kurzu:

 • Relační databáze a SQL.
 • Dotazování na data.
 • Spojování tabulek.
 • Množinové operace.
 • Funkce a výpočty.
 • Agregace a seskupování záznamů.

Kurz je určen pro začátečníky se základním povědomím o informačních technologiích a/nebo programování.

Orientační délka kurzu je 4 hodiny / 2 hodiny v individuální verzi.

SQL

Jazyk SQL II (v přípravě)

 

Kurz Jazyk SQL II navazuje na předchozí kurz a je určen pro mírně pokročilé uživatele databáze. Kurz se soustředí na běžnou práci s databází, tedy manipulaci s daty, vytváření tabulek a pokročilejší dotazování. Organizace kurzu je podobná jako u SQL II: Kurz je organizován jako workshop se spoustou praktických příkladů a cvičení a možností přizpůsobení podle účastníků.

Náplň kurzu:

 • Datové typy.
 • Vytváření tabulek.
 • Indexy a cizí klíče.
 • Manipulace s daty.
 • Transakce.
 • Poddotazy a kvantifikátory.

Kurz předpokládá znalost práce s databází v rozsahu kurzu Jazyk SQL I.

Orientační délka kurzu je 4 hodiny / 2 hodiny v individuální verzi.

UI

Návrh uživatelského rozhraní pro vývojáře webů

 

Kurz Návrh uživatelského rozhraní se věnuje základům návrhu UI z pohledu vývojáře. Na kurzu se naučíte jak připravit uživatelské rozhraní, aby se uživatelům s aplikací dobře pracovalo. Dále si ukážeme různé tipy jak na to a ukázky z aplikací, na kterých jsem pracoval. Kurz lze přizpůsobit účastníkům, například lze konzultovat návrh uživatelského rozhraní vlastní aplikace.

Náplň kurzu:

 • Proč se zabývat UI jako vývojář.
 • Konzistence uživatelského rozhraní.
 • Nenuťte uživatele přemýšlet.
 • Návrh formulářů.
 • Zpětná vazba uživateli.

Kurz je určen pro začátečníky.

Orientační délka kurzu je 2 hodiny / 1.5 hodiny v individuální verzi