Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklady pro vývoj aplikace? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj webových aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem aplikace? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete novou webovou aplikaci? Poraďte se s odborníkem.

Technologie

Vývoj

JavaScript

 • JavaScript ES7+, TypeScript
 • Node.js, React.js, Vue.js
 • Next.js, Jest, RxJS, Ramda
 • NPM, Yarn
 • REST API, integrace

Primární tech stack pro full-stack vývoj webových aplikací (od 2018). Také v kombinaci s PHP & SQL back-endem.

PHP & SQL

 • PHP 8 (a historicky PHP 5, PHP 7)
 • JQuery, JavaScript
 • MariaDB, MySQL, PostgreSQL
 • Apache, nginx
 • REST API, SOAP API, integrace

Původní tech stack (od 2005). Rozsáhlé zkušenosti, včetně vlastního frameworku a platformy JK.

Datová analýza

 • Python
 • NumPy, Pandas, Seaborn
 • Anaconda, Jupyter

Tech stack pro potřeby finanční a datové analýzy (od 2020). Základní zkušenost.

Ostatní technologie

 • Java, C++/Qt, C#
 • GIT, SVN
 • HTML, CSS, SCSS, XML

Databáze

 • MariaDB, MySQL
 • PostgreSQL
 • Oracle, PL/SQL

Návrhy rozsáhlých schémat, vývoj uložených procedur a datové vrstvy v PL/SQL, ladění a performance.

Nástroje

 • PhpStorm, PyCharm, IntelliJ IDEA
 • Enterprise Architect
 • Postman, SoapUI
 • Jira, Confluence, YouTrack