Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklady pro vývoj aplikace? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj webových aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem aplikace? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete novou webovou aplikaci? Poraďte se s odborníkem.

Novinky

Nabídka kurzů a školení

Nabídku služeb rozšiřuji o vzdělávání v oblasti informačních technologií. Aktuálně nabízené kurzy jsou Psaní krásného kódu, Jazyk SQL I a Návrh uživatelského rozhraní pro vývojáře webů. Kurzy nyní poskytuji na individuální bázi, v případě zájmu mě prosím kontaktujte. První kurzy budou poskytovány za zaváděcí (nákladovou) cenu.

Platforma JK, verze 4

Dokončil jsem novou verzi frameworku a platformy JK. Čtvrtá verze přináší novou verzi knihovny crud pro vývoj administrace, nové javascriptové jádro, refaktoring a aktualizace komponent třetích stran. Součástí změn je příprava na sloučení aplikace jk:APP pro osobní management a původního redakčního systému jk:CMS do jedné modulární aplikace.

Nová webová prezentace

V polovině sprna jsem spustil novou osobní prezentaci, dnes přibyla i anglická verze. Nejdůležitější změnou oproti předchozí verzi je celkové zaměření stránek. Nová verze webu se soustředí na nabídku služeb zákazníkům, nejen osobní prezentaci. Součástí úprav je nová grafická podoba stránek a aktualizace redakčního systému. Stránky jsou nyní plně reponzivní, jejich vzhled se přizpůsobí používanému zařízení (mobil, tablet).

Platforma JK, verze 3

Připravil jsem novou verzi frameworku JK a aplikací pro osobní management jk:APP. Tyto aplikace mi významně pomáhají při poskytování služeb, osobním plánování a řízení projektů. Nová verze 3.0 přichází s přepracovaným back-endovým jádrem, které poskytuje vyšší výkon a flexibilitu řešení.

Systémový analytik v Equa bank

Od prvního září spolupracuji jako systémový analytik pro supplier team ve společnosti Equa bank. Pro firmu budu zajišťovat rozvoj, analytickou a technickou podporu internetového bankovnictví a veřejného webu banky. Uvedené aplikace jsou dodávány externími dodavateli.