Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklady pro vývoj aplikace? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj webových aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem aplikace? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete novou webovou aplikaci? Poraďte se s odborníkem.

Nabídka služeb

 
 

Analýza a návrh řešení je služba určená zákazníkům, kteří potřebují kvalitní podklad pro následný vývoj webové aplikace. Precizní návrh řešení je základem úspěšné aplikace. Analýza je součástí agilního přístupu k vývoji.

Součástí služby je:

 • Definice požadavků na aplikaci.
 • Příprava user stories a případů užití.
 • Návrh aplikace, databáze, uživatelského rozhraní.
 • Specifikace komponent, modulů a rozhraní.
 • Příprava akceptačních kritérií a testovacích scénářů.
 • Průběžná konzultace vývoje.
 

Vývoj webových aplikací

 

Vývoj a analýza aplikací formou externí spolupráce na kontrakt. Mám dlouholeté zkušenosti s full-stack a back-end vývojem webových aplikací. Pro vývoj využívám moderní JavaScript, React, PHP, SQL, Python a další technologie.

Součástí služby je:

 • Analýza požadavků v rámci agilního vývoje.
 • Implementace funkcionality a modulů.
 • Integrace na systémy třetích stran.
 • Zajištění testovatelnosti kódu, psaní testů.
 • Příprava technické a uživatelské dokumentace.
 • Koordinace vývoje (mentoring, code review, verzování).
 

Technický dozor a podpora

Technický dozor a podpora jsou určeny zákazníkům, kteří poptávají novou webovou aplikaci nebo náhradu stávající. Nezávislý technický dozor nad vývojem minimalizuje rizika zadavatele, který nemá nezbytné technické znalosti.

Součástí služby je:

 • Specifikace cílů a požadavků na aplikaci.
 • Příprava prototypu webové aplikace.
 • Pomoc s výběrem technologie a dodavatele.
 • Nastavení procesu vývoje, nezávislý dohled.
 • Kontrola kvality řešení, testování.
 • Příprava akceptačních a testovacích kritérií.
 
 

Revize a testování webu

 

Revize a testování webu pomůže odhalit nedostatky webového řešení a zjistit možnosti jejich nápravy. Služba je určena pro zákazníky, kteří nejsou spokojeni se svým webem, protože je pomalý nebo nefunguje podle očekávání.

Součástí služby je:

 • Testování rychlosti načítání a performance.
 • Testování optimalizace obsahu webu.
 • Revize zdrojového kódu.
 • Kontrola více než 30 parametrů moderního webu.
 • Kontrola použitelnosti a uživatelského rozhraní.