Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklady pro vývoj aplikace? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj webových aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem aplikace? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete novou webovou aplikaci? Poraďte se s odborníkem.

Profil

O mně

Jsem systémový analytik, konzultant a full-stack developer webových aplikací. Svým zákazníkům pomáhám s návrhem a vývojem webových aplikací. Mojí přidanou hodnotou pro klienty jsou rozsáhlé zkušenosti s návrhem a implementací webových řešení pro významné klienty. Nabídnu cenné zkušenosti jak ze strany zadavatele požadavků, tak ze strany dodavatele řešení.

Webovým aplikacím se věnuji přes 18 let. Postupně jsem prošel několika firmami, pracoval pro špičkové agentury v oboru a významné klienty. Zabýval jsem se všemi fázemi životního cyklu webové aplikace: výběrová řízení, analýza a návrh řešení, vývoj, nasazení a údržba aplikace. Nyní tyto znalosti a zkušenosti předávám dále. Zároveň efektivně propojuji poznatky napříč technickými i business obory.

Služby

Jako zadavateli Vám pomůžu se specifikací požadavků na aplikaci, návrhem webové aplikace a výběrem dodavatele. Jako provozovateli webu Vám nabídnu otestování výkonu a technického řešení webu. Jako dodavateli Vám pomůžu s návrhem řešení a vývojem aplikace. Své služby nabízím v Praze koncovým zákazníkům, živnostníkům a malým až středně velkým firmám. Kompletní nabídka služeb je k dispozici na stránce Služby.

Pracovní zkušenosti

Historicky jsem spolupracoval na analýze a implementaci webových projektů pro významné klienty, například Vodafone, O2 Family nebo Hypoteční banka. Úspěšně jsem vedl vývoj redakčního systému WebSynergy na zelené louce. Jako systémový analytik jsem se staral o rozvoj internetového bankovnictví a veřejného webu společnosti Equa bank. Nyní pracuji jako freelancer pro společnost RENOMIA. Mám zkušenosti s analýzou a realizací webových aplikací především pro finanční a telekomunikační sektor.

V roli analytika jsem připravoval technická řešení a podklady pro výběrová řízení. Jako vývojář mám rozsáhlé zkušenosti s full-stack vývojem (především back-end, databáze a konfigurace serveru, front-end a user experience). V bance jsem ze strany zadavatele řídil rozvoj internetového bankovnictví a oficiálního webu banky. Od roku 2018 jako freelancer klientům pomáhám s návrhem a vývojem webových aplikací. Mám rozsáhlé zkušenosti s vývojem v agilním týmu podle metodik agilního řízení projektů. Nejdůležitější projekty jsou popsány na stránce Reference.

Akademické a profesní vzdělání

Vystudoval jsem bakalářský obor Softwarové technologie a management (vývoj, návrh a řízení projektů) a magisterský obor Výpočetní technika (obecná a teoretická informatika) na Fakultě elektrotechnické na ČVUT. Studium jsem absolvoval dálkově v letech 2008-2013. Dálkové studium je náročné, ale umožňuje velmi dobře propojit akademické poznatky a jejich praktické využití. Od roku 2023 jsem doktorandem oboru Systémové inženýrství a informatika na ČZU.

V letech 2021-22 jsem absolvoval MBA studium v oboru Ekonomika a finanční management na CEMI se zaměřením na finance, inovace a agilní projektové řízení. Pravidelně se účastním jazykových kurzů a běžných i on-line kurzů v oblasti investování, návrhu a vývoje software a osobního rozvoje.

Neustálé vzdělávání

Baví mě na sobě pracovat, rozvíjet se a poznávat nové oblasti. Jsem přirozeně multipotencionální osobnost. Neustálá chuť se zlepšovat a posouvat dál je nejlepší životní motivací. Jsem přesvědčen, že důležité jsou jak praktické zkušenosti, tak akademické a neformální vzdělání (kurzy, konference). Kombinace všech tří možností vede k exponenciálnímu nárůstu schopností a znalostí.