Josef Kunhart

Systémový analytik a full-stack developer

728 151 763

josef [at] kunhart [dot] eu

Blue Space v2

Analýza a návrh řešení

Potřebujete podklady pro vývoj aplikace? Nechte si zpracovat analýzu.

Blue Space v2

Vývoj webových aplikací

Potřebujete pomoci s vývojem aplikace? Najměte si nás.

Blue Space v2

Revize a testování webu

Nejste spokojeni s webem? Nechte si jej otestovat.

Blue Space v2

Technický dozor a podpora

Připravujete novou webovou aplikaci? Poraďte se s odborníkem.

Novinky

Sada aplikací jk:APP 12

Nejdůležitější novinkou jk:APP 12 je REST API pro snadné napojení front-endových aplikací a aplikací třetích stran. Další novinky jsou napojení fakturace na rozpočet a flexibilní položky u faktur. Z faktury lze nyní přímo založit záznam do výdajů a daňové evidence. Flexibilní položky u faktur dovolují agregaci množství a ceny u položek faktury podle konkrétní potřeby. V administraci dále přibyl detailní log akcí u jednotlivých záznamů jako rozšíření stávajícího logu akcí.

Redakční systém jk:CMS 12

Hlavní novinkou redakčního systému jk:CMS 12 je REST API pro snadné napojení složitějších modulů redakčního systému a aplikací třetích stran. Další novou funkcí je detailní log akcí u jednotlivých záznamů v administraci jako rozšíření stávajícího logu akcí.

Sada aplikací jk:APP 11

Nová verze jk:APP 11 přináší další rozvoj projektu CRM. Nové moduly jsou banky a číselník států. Modul banky je napojen na ČNB a umí automaticky aktualizovat seznam bank. Moduly pro bankovní účty, kurzovní lístky a jednotky byly přesunuty do CRM a rozšířeny o nové funkce. Všechny číselníky nyní podporují lokalizované záznamy. Další změny jsou nový mód cron pro jednotné spouštění skriptů, vylepšení exportů dat a množství drobných zlepšení napříč systémem.

Redakční systém jk:CMS 11

Aktuální verze jk:CMS 11 představuje nový RSS modul pro publikaci článků a novinek prostřednictvím RSS kanálů, rozšíření fulltextového vyhledávání o výběr modulů pro hledání a vylepšení exportů dat z formulářů. Dále nový příznak zpracování záznamů z formulářů a množství drobných zlepšení.

Sada aplikací jk:APP 10

Hlavní novinkou v jk:APP 10.0 je nový projekt CRM. Projekt CRM je sdílená "nadstavba" s obecnými moduly a číselníky pro použití napříč projekty. Součástí projektu CRM jsou nyní moduly pro měny, typy plateb a sazby DPH (pro potřeby rozpočtu a podnikání). Dále v jk:APP 10.0 přibyl modul Evidence drobného majetku pro potřeby podnikání a nová verze dále zahrnuje množství systémových změn jako vylepšení šablon e-mailů, filtrování a výpisu uživatelů.

Redakční systém jk:CMS 10

Hlavní novinkou v jk:CMS 10.0 je personalizace modulů pro web v administraci redakčního systému. To znamená intuitivní popisky, texty a tlačítka, vše připravené na míru pro každý obsahový modul. Změny v administraci zahrnují také nové filtry, rozšíření možnosti exportů a nastavení polí pro formulářové moduly. Nová verze zahrnuje také desítky systémových změn, především nové vylepšení šablon e-mailů, filtrování a výpisů uživatelů.